Restitutiebeleid


Ik wil dat je tevreden bent met je aankoop, maar ik wil ook dat je je uiterste best doet om mijn methode toe te passen. Want zonder actie behaal je geen resultaat. TulaLife biedt een 30-dagen geld-terug-garantie voor het programma. Voor deze geld-terug-garantie gelden de volgende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, moet je aantonen dat je de stappen gevolgd hebt en de opdrachten gedaan hebt, feedback hebt gevraagd en de adviezen opgevolgd hebt en dat het desondanks niet voor je werkte.

Als je besluit dat je de aankoop terug wil draaien, neem dan binnen 30 dagen na aanmelding contact met ons op via [email protected] o.v.v. Restitutieverzoek. Bij dit restitutieverzoek moeten de opdrachten uit de eerste module toegevoegd zijn. Als je een terugbetaling aanvraagt ​​en de gemaakte opdrachten niet voor de 30e dag toevoegt, is restitutie niet mogelijk.

Het werk dat je moet indienen bij je verzoek om terugbetaling omvat duidelijk leesbare scans of digitale foto’s van alle opdrachten uit de eerste module.

Na dag 30 worden er geen restituties verstrekt en ben je verantwoordelijk voor de volledige betaling van de kosten voor het programma, ongeacht of je het programma voltooit of niet.

Let op: als je voor een betalingsplan hebt gekozen en niet binnen 30 dagen een restitutie aanvraagt ​inclusief het vereiste werk op het moment van je verzoek om terugbetaling, ben je wettelijk verplicht om de resterende betalingen van je betalingsplan te voltooien.

Als is vastgesteld dat je recht hebt op restitutie op grond van dit beleid, geeft TulaLife onmiddellijk een instructie aan de betalingsverwerker om de restitutie te verlenen. TulaLife heeft geen controle over de betalingsverwerker en kan geen terugbetalingen versnellen.

Als je een terugbetaling ontvangt via deze geld-terug-garantie, worden alle rechten die zijn verleend om het materiaal te gebruiken dat is verstrekt onder deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden van TulaLife, onmiddellijk beëindigd. Je stopt onmiddellijk met het gebruik van het materiaal en vernietigt alle kopieën van de aan jou verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot: video-opnamen, audio-opnamen, formulieren, opdrachten, tests, documenten, presentaties, lidmaatschappen, de online community en andere middelen.

Alle terugbetalingen zijn discretionair zoals bepaald door TulaLife. Ter verduidelijking, zullen er geen terugbetalingen verstrekt worden na de 30e dag vanaf de aankoopdatum en moeten alle betalingen tijdig worden uitgevoerd.

Als betalingen niet op tijd worden gedaan, stem je ermee in om rente te betalen over alle achterstallige bedragen met een tarief van 1,5% per maand of het hoogste wettelijk toegestane tarief, afhankelijk van welke van beide het hoogste is.

Als je vragen of problemen hebt, kan je ons dit laten weten door rechtstreeks contact op te nemen met het support team. De supportdesk is te bereiken op: [email protected]